TRANG CHỦ

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 482 tỷ USD | FBNC

Năm 2018, Kim Ngạch Xuất Khẩu đạt Mức Kỷ Lục 482 Tỷ USD | FBNC Năm 2018, Kim Ngạch Xuất Khẩu đạt Mức Kỷ Lục 482 Tỷ USD | FBNC
Lượt xem : 256    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - Tổng Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu 2015 Tăng 10% So Với Cùng Kỳ FBNC - Tổng Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu 2015 Tăng 10% So Với Cùng Kỳ
Lượt xem : 364    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Nửa đầu Năm: Kim Ngạch Thương Mại Việt - Đức Tăng 29,5% Nửa đầu Năm: Kim Ngạch Thương Mại Việt - Đức Tăng 29,5%
Lượt xem : 123    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - NĂM 2017 : KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CẢ NƯỚC VƯỢT MỐC 400 TỶ USD FBNC - NĂM 2017 : KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CẢ NƯỚC VƯỢT MỐC 400 TỶ USD
Lượt xem : 213    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - ĐẦU NĂM 2017 : KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG TRƯỞNG MẠNH FBNC - ĐẦU NĂM 2017 : KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG TRƯỞNG MẠNH
Lượt xem : 89    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Khẩu đạt Mức Kỷ Lục | THDT Kim Ngạch Xuất Khẩu đạt Mức Kỷ Lục | THDT
Lượt xem : 232    từ : Truyền Hình Đồng Tháp.
 Xem video chất lượng cao
Xuất Khẩu Chè Giảm Cả Về Lượng Và Kim Ngạch | FBNC Xuất Khẩu Chè Giảm Cả Về Lượng Và Kim Ngạch | FBNC
Lượt xem : 283    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Cán Mốc 200 Tỷ USD | THDT Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Cán Mốc 200 Tỷ USD | THDT
Lượt xem : 144    từ : Truyền Hình Đồng Tháp.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - 9 Tháng Kim Ngạch Xuất Khẩu Rau Quả đạt 1,81 Tỷ USD FBNC - 9 Tháng Kim Ngạch Xuất Khẩu Rau Quả đạt 1,81 Tỷ USD
Lượt xem : 74    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - Kim Ngạch Thương Mại Trung Quốc - ASEAN Năm 2014 Tăng 8,23% FBNC - Kim Ngạch Thương Mại Trung Quốc - ASEAN Năm 2014 Tăng 8,23%
Lượt xem : 109    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Của Trung Quốc Tăng Trong Tháng 5 Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Của Trung Quốc Tăng Trong Tháng 5
Lượt xem : 161    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC-Trung Quốc Giảm Dự Báo Kim Ngạch Xuất Khẩu FBNC-Trung Quốc Giảm Dự Báo Kim Ngạch Xuất Khẩu
Lượt xem : 117    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - Nhật Bản: Kim Ngạch Xuất Khẩu Suy Yếu Sau động đất FBNC - Nhật Bản: Kim Ngạch Xuất Khẩu Suy Yếu Sau động đất
Lượt xem : 138    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Sẽ Vượt Mốc 500 Tỷ USD Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Sẽ Vượt Mốc 500 Tỷ USD
Lượt xem : 511    từ : Truyền Hình Nhân Dân.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Khẩu Của Việt Nam Rất Thấp: Nguyên Nhân Do đâu? Kim Ngạch Xuất Khẩu Của Việt Nam Rất Thấp: Nguyên Nhân Do đâu?
Lượt xem : 401    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Khẩu Rau Quả 2018 Cán Mốc 4 Tỷ USD | THDT Kim Ngạch Xuất Khẩu Rau Quả 2018 Cán Mốc 4 Tỷ USD | THDT
Lượt xem : 238    từ : Truyền Hình Đồng Tháp.
 Xem video chất lượng cao
THVL | Kim Ngạch Nhập Khẩu Của Tỉnh Vĩnh Long Giảm THVL | Kim Ngạch Nhập Khẩu Của Tỉnh Vĩnh Long Giảm
Lượt xem : 201    từ : THVL Tổng Hợp.
 Xem video chất lượng cao
THVL | Năm 2018 Vĩnh Long Phấn đấu đạt Kim Ngạch Xuất Khẩu Hàng Dệt May 80 Triệu USD THVL | Năm 2018 Vĩnh Long Phấn đấu đạt Kim Ngạch Xuất Khẩu Hàng Dệt May 80 Triệu USD
Lượt xem : 583    từ : THVL Tổng Hợp.
 Xem video chất lượng cao
Kim Ngạch Xuất Khẩu Vượt 200 Tỷ USD | FBNC Kim Ngạch Xuất Khẩu Vượt 200 Tỷ USD | FBNC
Lượt xem : 62    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao
FBNC - TP.HCM : KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG GẦN 11% FBNC - TP.HCM : KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG GẦN 11%
Lượt xem : 93    từ : FBNC Vietnam.
 Xem video chất lượng cao